direct naar inhoud van Bijlage 20 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1003-onh1

Bijlage 20 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding
 
-  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m
 
-  
Voorontwerp ter inzage
 
04-12-2008 - 31-12-2008  
Ontwerpplan ter inzage
 
11-06-2009 - 22-07-2009  
Vaststelling door gemeenteraad
 
08-12-2011  
Terinzagelegging vastgesteld plan
 
05-01-2012 - 15-02-2012  
Aanwijzing GS/Minister van VROM
 
-  
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak
 
-  
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Datum inwerkingtreding b.p.
 
17-02-2012  
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
 
-  
Datum onherroepelijk worden bestemmingsplan
 
17-02-2012  
Opmerkingen
 
-