direct naar inhoud van 7.2 Inspraak
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1003-onh1

7.2 Inspraak

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van bestemmingsplan Kanaalzone Zuid - Kayersmolen met ingang van 4 december 2008 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn 13 reacties ontvangen. Deze reacties zijn in een inspraaknota Kanaalzone Zuid- Kayersmolen samengevat en van antwoord voorzien.