direct naar inhoud van 4.3 Infrastructuur
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1003-onh1

4.3 Infrastructuur

Binnen het plangebied wordt een wijziging gedaan in de aanwezige verkeersstructuur. Het gaat om het aanleggen van een parallelweg langs de Kayersdijk ter hoogte van het plangebied. De overige verkeersstructuur is volgens de bestaande situatie opgenomen in het bestemmingsplan.

Om flexibiliteit te bieden in de inrichting van het wegprofiel, wordt in het bestemmingsplan geen onderscheid gemaakt tussen trottoirs, fietspaden, rijwegen en bijbehorende groenzones van beperkte omvang.

Verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling Kayersdijk

Met de ontwikkeling van deze nieuwe woonwijk wordt een gedeelte van de Kayersdijk dat ter hoogte van het plangebied ligt aangepakt. In het plan is een parallelvoorziening aan de oostzijde van de Kayersdijk opgenomen, ter ontsluiting van de percelen. Met deze voorziening wordt voorkomen dat vele losse percelen een directe aansluiting krijgen op de Kayersdijk, waardoor de doorstroming van het verkeer op de Kayersdijk wordt bevorderd.

Deze parallelvoorziening wordt tevens door fietsers en voetgangers gebruikt.

Deze aanpassingen kunnen op dit moment echter nog niet langs de gehele Kayersdijk worden doorgezet. Op het gedeelte van de Kayersdijk ten noorden van het plangebied is dit verkeerskundig gezien wel wenselijk. De direct langs de rijbaan gelegen fietsstroken en het laden en lossen van goederen op de rijbaan (autohandel) zijn punten die in de toekomst verbetering behoeven. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat er extra ruimte wordt gevonden voor het wegprofiel van de Kayersdijk. Deze ruimte kan pas worden gevonden als het gebied ten noorden van de Mezenweg ook wordt herontwikkeld, en de gebouwen verder van de rijbaan worden geplaatst.

Daarnaast speelt de vormgeving van het kruispunt Kayersdijk / Laan van de Mensenrechten een belangrijke rol in de afwikkeling van het verkeer op dit gedeelte van het stedelijk netwerk. Bij de herontwikkeling van het gebied ten noorden van de Mezenweg zullen hiervoor voorstellen worden gedaan.