direct naar inhoud van 3.6 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1003-onh1

3.6 Archeologie

In het grootste gedeelte van het plangebied zijn geen archeologische sporen te verwachten (archeologische waardekaart Apeldoorn). Voor twee zones wordt een hoge trefkans aangegeven.

  • het roodbruine gedeelte in afbeelding 3.2 rond de Loudonstraat, en;
  • aan de westzijde van de hoek Kayersdijk - Mezenweg.

De zones maken deel uit van één gebied met een hoge trefkans die zich uitstrekt over meerdere wijken binnen Apeldoorn. Het betreft een oud lintje (Loudonstraat). Binnen het plangebied ligt een deel van het bewoningsdeel van de Wormense enk, oftewel het buurtschap Wormen. Zoals bij de meeste enken in Apeldoorn bevond zich oostelijk van de enk de bebouwing, die voornamelijk bestond uit hoeven/boerderijen. De Wormense enk wordt in de volle Middeleeuwen gedateerd (ca 12e eeuw) en mogelijk dat de historische hoeven staan op de oorspronkelijk middeleeuwse hoeven. De locatie van het buurschap Wormen maakt het plangebied op die locatie uit archeologische oogpunt interessant, ook al wordt hiervoor een lage trefkans aangegeven. Het gebied met archeologische waarden heeft op de verbeelding de dubbelbestemming "Waarde - archeologie" gekregen. Voor het verrichten van bijvoorbeeld graafwerkzaamheden is hier vooraf een vergunning van de gemeente nodig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1003-onh1_0009.jpg"

Afbeelding 3.2; Archeologische beleidskaart Apeldoorn