direct naar inhoud van 3.3 Groenstructuur
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1003-onh1

3.3 Groenstructuur

Deelgebied Kanaalzone-Zuid A

De groene waarden in deelgebied noord bestaan met name uit restantterrein met schraal grasland. Het NS-terrein en de graslanden langs de Condorweg, waar ooit bebouwing stond en de bermen langs Kanaal-Zuid.

Deelgebied Kanaalzone-Zuid B / Pilot Kanaalzone Zuid, vlek 2, 3A en 4

De groene waarden van het deelgebied midden bevinden zich met name in de strook grond met oude bebouwing en tuinen met bosstrook ten zuiden van de Aalscholverweg. Daarnaast komen verspreide waarden voor bij oude industriegebouwen en oude bebouwing en de berm langs het Kanaal.

Deelgebied Kayersmolen

De groene waarden zijn hier beperkt tot een parkachtig gebied met oude eiken in de oksel Loudonstraat/Kanaal zuid en de schrale berm langs Kanaal zuid. De rest van het gebied bestaat uit industriƫle bebouwing met gazons en aanplant van struiken, meest exoten.