direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1003-onh1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Twee noord-zuid lopende ruimtelijke dragers vormen het raamwerk voor de hoofdstructuur in het plangebied:

  • aan de westzijde loopt de Kayersdijk, met de aanliggende kwalitatief goede groenstrook als landschappelijke drager;
  • aan de oostzijde loopt het Apeldoorns Kanaal met de oevers en aan de andere zijde de bosstrook langs De Maten.

Tussen de beide ruimtelijke dragers ligt het plangebied als een relatief smalle strook grond. Het plangebied ten noorden van de Savornin Lohmanstraat lijkt op het eerste gezicht een industrieel "wasteland", compleet met braakliggende terreinen en versleten bedrijfspanden. Wie echter verder kijkt, ziet talrijke structuren en gebouwen die kunnen uitgroeien tot de dragers van een onderscheidend woon-werkmilieu waar het goed verblijven is. De meeste fabriekspanden in het gebied worden vergezeld door één of twee vrijstaande woonhuizen. Samen met de typische Apeldoornse huisjes in het dorp (rond de Lepelaarsweg), ontstaat zo een fascinerende -en voor de Kanaalzone kenmerkende- schaalsprong tussen wonen en werken. Het ietwat ruige en onconventionele erfgoed geeft de hele Zuidelijke Kanaalzone een avontuurlijke sfeer en identiteit.

Ten zuiden van de Savornin Lohmanstraat wordt het plangebied gekenmerkt door grootschalige bedrijvigheid. Hier liggen bedrijven zoals:

  • Euro Patisserie: banket-, en koekfabriek
  • Remeha B.V.: vervaardiging van verwarmingsketels en radiatoren.

Dit gebied vormt de kop van het zuidelijk deel van het bedrijventerrein, gelegen tussen de Marchantstraat en Loudonstraat. Dit gebied maakt deel uit van het grote bedrijventerrein Kayersmolen, dat doorloopt in industrieterrein Malkenschoten dat doorloopt tot aan de rijksweg A1. Door het gebied loopt de Loudonstraat. Deze straat is een oud lint, waarlangs nog enkele oudere woningen liggen.