direct naar inhoud van 2.17 Structuurschets Kanaalzone Apeldoorn
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1003-onh1

2.17 Structuurschets Kanaalzone Apeldoorn

Met het uitbrengen van de Structuurschets Kanaalzone Apeldoorn in 2005 heeft de gemeente Apeldoorn een belangrijke stap richting de realisering van een ambitieus project gestart.

Het project omvat de transformatie en vernieuwing van een centrale noord-zuid as van het stedelijke gebied van Apeldoorn. Nu is het een gebied dat met de rug naar het Kanaal is gekeerd. Straks wordt het een gemengd stedelijk gebied voor wonen, werken en voorzieningen, dat met de voorkant naar het Kanaal ligt. Het Apeldoorns Kanaal fungeert voor dat gebied als belangrijke drager.

De Structuurschets dient een aantal doelen. Het rapport concretiseert de ruimtelijke en programmatische ambities die de stad met de Kanaalzone heeft. De Structuurschets vormt het inhoudelijke kader voor de uitvoering van de diverse projecten, waarvan de eerste tranche inmiddels is uitgevoerd. De Structuurschets voorziet die projecten van randvoorwaarden op het gebied van openbare ruimte, infrastructuur, programma en ruimtelijke kwaliteit. De Structuurschets is tevens een communicatiemiddel: het product schept een uitnodigend beeld voor initiatiefnemers die in het gebied plannen willen realiseren.

Voor de Pilot Kanaalzone-Zuid, vlek 2, 3A en 4 is plandeel Zuid van belang. In plandeel Zuid vormt de historische structuur het uitgangspunt voor de herontwikkelingsplannen. Binnen het gebied worden verschillende woonmilieus voorgesteld, variƫrend van een hoogstedelijk milieu in het noordelijke deel tot een semi urbaan milieu in het middelste gedeelte. De Structuurschets gaat uit van bouwhoogten van 2-3 bouwlagen voor het "woonmilieu "semi-urbaan (zie afbeelding 2.3), 3-5 bouwlagen voor het "stadsmilieu compact" en hoger dan 7 bouwlagen voor het woonmilieu "campus".

Voor het gebied van het voorliggende bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen is de Structuurschets vertaald in achtereenvolgens:

  • de haalbaarheidsstudie "Wasteland? Schatkamer!" van juli 2007;
  • het ontwikkelingsplan "Schatkamer van Zuid" van juli 2008.

Daarbij kan worden opgemerkt dat de plannen op enkele punten van de Structuurschets afwijken. In hoofdstuk 5 wordt nader op deze rapporten (en de afwijkingen) ingegaan.

Verder kan worden vermeld dat voor de Pilot een beeldkwaliteitsplan zal worden opgesteld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1003-onh1_0006.jpg"

Afbeelding 2.3; Uit de Structuurschets Kanaalzone Apeldoorn