direct naar inhoud van 2.10 Detailhandelsvisie
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1003-onh1

2.10 Detailhandelsvisie

In juni 2003 is de detailhandelsvisie "Een boodschap voor iedereen" vastgesteld. Het doel van deze visie is te komen tot een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur, zowel vanuit het economisch functioneren als vanuit de consument. De detailhandelsvisie geeft richtlijnen voor ontwikkeling en uitvoering van het detailhandelsbeleid voor Apeldoorn en de dorpen. De essentie van de kadernotitie is dat binnen de mogelijkheden die de gemeentelijke overheid daarvoor heeft, dat wil zeggen voorwaardenscheppend beleid en planologische instrumenten, wordt gekozen voor behoud van de fijnmazige winkelstructuur door middel van buurt en wijkverzorgende winkelcentra. Versnippering van winkelfuncties wordt onwenselijk geacht. Daarnaast is het beleid voor volumineuze detailhandel (PDV/GDV) in 2010 gewijzigd. Dit beleid gaat uit van concentratie van deze vormen van detailhandel in twee zones, de Voorwaats en de Europaweg. De huidige clusters in Kanaal-Zuid en -Noord zouden op termijn moeten worden afgebouwd. Dit betekent dat het beleid niet gericht is op versterking van het PDV-cluster in Kanaal-Zuid. Huidige functies kunnen worden gehandhaafd, maar het geniet de voorkeur ze op termijn te verplaatsen naar de genoemde clusters. Dit wordt niet afgedwongen maar moet op een natuurlijke manier gebeuren. Dit betekent tevens dat terughoudend wordt omgegaan met eventuele uitbreidingswensen van zittende winkeliers in de Kanaalzone.