direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-von1

1.2 Ligging en begrenzing

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is aangegeven op onderstaande afbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1002-von1_0001.jpg"

Binnen de grenzen van het plangebied liggen het bedrijventerrein Malkenschoten en het zuidelijk deel van het bedrijventerrein Kayersmolen. Beide bedrijventerreinen bevinden zich in het zuide-lijk deel van Apeldoorn.


De begrenzing van het (gecombineerde) bedrijventerrein Malkenschoten - Kayersmolen wordt in het noorden gevormd door de woonwijken Componistenkwartier en Rivierenkwartier. Deze woonwijken liggen ten noorden van de beek Kayersbeek/Zwaanspreng die deels binnen de be-grenzing van het plangebied is opgenomen. Deze beek valt in het westen buiten het plangebied en vormt daar de begrenzing van het plangebied. In het oosten vormen het Apeldoorns Kanaal en de wijk De Maten de begrenzing van het plangebied. De rijksweg A1 vormt de zuidelijke grens van het plangebied. Het oppervlak van het bedrijventerrein Malkenschoten - Kayersmolen be-draagt circa 290 hectare.