direct naar inhoud van 4 (Milieu)planologische aspecten
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

4 (Milieu)planologische aspecten

Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het bij het opstellen van een bestemmingsplan verplicht om inzicht te bieden in de relevante milieuplanologische aspecten. Met name wanneer door middel van een bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, zijn diverse milieutechnische onderzoeken noodzakelijk. Het bestemmingsplan 'Malkenschoten - Kayersmolen' is hoofdzakelijk een beheerplan met een conserverend karakter. Ontwikkelingen waarvoor reeds een planologische procedure is doorlopen, zijn als 'bestaande situatie' in het bestemmingsplan opgenomen. Daarnaast zijn enkele nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, met name de verbreding van de Laan van Malkenschoten, de functieverruiming (bedrijven en kantoren) op het Visionpark (het voormalige Philipsterrein) en de functieverruiming (toevoeging van maatschappelijke voorzieningen en een kameraccommodatie) op de locatie Dubbelbeek.