direct naar inhoud van 1.5 Leeswijzer
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het relevante provinciaal en gemeentelijk beleid. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de bestaande situatie in het plangebied en een analyse van de ruimtelijk-functionele structuur. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de (milieu)planologische aspecten die van belang zijn voor voorliggend bestemmingsplan. In hoofdstuk 5 worden de juridische regeling en de verschillende bestemmingen toegelicht. Hoofdstuk 6 betreft de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. In dit hoofdstuk zijn onder meer de gevolgde procedures opgenomen.