direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

1.2 Ligging en begrenzing

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is aangegeven op onderstaande afbeelding. Binnen de grenzen van het plangebied liggen het bedrijventerrein Malkenschoten en het zuidelijk deel van het bedrijventerrein Kayersmolen. Beide bedrijventerreinen bevinden zich in het zuidelijk deel van Apeldoorn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1002-vas1_0001.jpg"


De begrenzing van het (gecombineerde) bedrijventerrein Malkenschoten - Kayersmolen wordt in het noorden gevormd door de woonwijken Componistenkwartier en Rivierenkwartier. Deze woonwijken liggen ten noorden van de beek Kayersbeek/Zwaanspreng die deels binnen de begrenzing van het plangebied is opgenomen. Deze beek valt in het westen buiten het plangebied en vormt daar de plangrens. In het oosten vormen het Apeldoorns Kanaal en de wijk De Maten de begrenzing van het plangebied. De rijksweg A1 vormt de zuidelijke plangrens. Het perceel Malkenschoten 23 is buiten het plangebied gehouden, aangezien hiervoor een recent vastgesteld bestemmingsplan geldt. De oppervlakte van het plangebied Malkenschoten - Kayersmolen bedraagt circa 290 hectare.