direct naar inhoud van 6.2 Inspraak en overleg
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

6.2 Inspraak en overleg

Het voorontwerp van bestemmingsplan 'Stadsdeel Zuid-Midden' zal conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voor vooroverleg worden gezonden naar de betreffende instanties. Daarnaast zal het voorontwerp overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening ter inzage worden gelegd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om inspraakreacties in te dienen.

Na inspraak en vooroverleg zal het plan de procedure van artikel 3.8 en verder van de Wet ruimtelijke ordening doorlopen. De resultaten van deze procedures zullen te zijner tijd in deze toelichting worden vermeld.