direct naar inhoud van 6.1 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

6.1 Vooroverleg

Het concept van dit bestemmingsplan is voor overleg voorgelegd aan Wijkraad Apeldoorn-Zuid. De wijkraad was zeer tevreden over het plan. De reacties van de wijkraad zijn hierna samengevat. De gemeentelijke reactie op de opmerkingen is cursief afgedrukt.

Reactie wijkraad

 • a. In de juridische toelichting op de bestemmingen staat dat ter plaatse van de dubbelbestemming 'Leiding-Hoogspanningsverbinding' alleen bouwwerken ten dienste van de hoogspanningsleiding zijn toegestaan. Dat is niet correct want onder de hoogspanningsleidingen staan ook woningen, een school et cetera.
 • b. Op de plankaart staat nog de oude breedte van de hoogspanningsleidingen.
 • c. Winkelcentrum Hart van Zuid:
  • 1. De garageboxen achter de Albert Heijn hebben de bestemming 'Gemengd - 1', maar dit zijn alleen garageboxen voor woningen. De bouwhoogte van de garageboxen is te hoog.
  • 2. De openbare ruimte rondom de Albert Heijn heeft de bestemming 'Gemengd - 1'. Dat is anders dan bij de andere winkelcentra, waar de openbare ruimte de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' heeft.
 • d. De bestemming 'Wonen' voor de percelen Hofveld 2 en 4 en Valkenweg 75 en 77 is niet goed, hier zitten andere functies.
 • e. De gemeente heeft de keuze gemaakt om de ruime woonbestemming uit het bestemmingsplan Apeldoorn-Zuid in dit nieuwe bestemmingsplan in te perken. Voor sommigen is dat misschien vervelend, maar de wijkraad is blij met de duidelijkheid die dit de bewoners geeft.
 • f. Het zou fijn zijn als er in de onderhoek van de plankaartbladen een overzicht komt van de kaartbladen.

Beantwoording

 • a. In de regels was al wel bepaald dat, naast bouwwerken ten dienste van de hoogspanningsverbinding, ook bestaande bouwwerken ten dienste van de overige in het plan begrepen bestemmingen zijn toegestaan. In de toelichting is dit toegevoegd.
 • b. Kort na het schrijven van deze toelichting wordt een definitief besluit over het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen genomen. Waarschijnlijk kan dit besluit in de volgende fase, dus in het ontwerp, van dit bestemmingsplan worden opgenomen. Dan kan de dubbelbestemming voor de bovengrondse hoogspanningsleiding vervallen en wordt het toekomstige tracĂ© van de ondergrondse hoogspanningsleiding met een andere dubbelbestemming aangegeven. Daarom is nu geen energie meer ingezet om de juiste zonebreedtes uit te rekenen en op de plankaart te zetten.
 • c. Het bestemmingsplan is naar aanleiding van deze opmerkingen aangepast:
  • 1. De garageboxen hebben de bestemming 'Wonen - Garageboxen' gekregen. De bouwhoogte is, net als voor alle andere garageboxen in het plangebied, op 3 meter bepaald. Deze hoogte staat overigens in de regels.
  • 2. De openbare ruimte is nu ook rondom Albert Heijn tot 'Verkeer - Verblijfsgebied' bestemd.
 • d. Dit is gecorrigeerd, de bestemmingen zijn aangepast.
 • e. Dit is inderdaad gedaan om meer rechtszekerheid te verschaffen.
 • f. Aan het verzoek is tegemoetgekomen.