direct naar inhoud van 3.5 Kabels en leidingen
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

3.5 Kabels en leidingen

In het plangebied lopen twee bovengrondse 150 kV hoogspanningsleidingen. Deze leidingen hebben planologische consequenties. Paragraaf 4.1.7 gaat hier nader op in.

In het plangebied zelf liggen geen straalpaden. Deze lopen ten zuiden van de wijk (langs de A1) en aan de oostzijde van Apeldoorn. In die zin worden er geen beperkingen gesteld aan de bouwhoogte. Er lopen verder geen gasleidingen of andere leidingen in het plangebied die tot een ruimtelijke beperking leiden.