direct naar inhoud van 3.4 Verkeer en vervoer
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

3.4 Verkeer en vervoer

De hoofdwegenstructuur loopt voornamelijk langs het plangebied en wordt gevormd door de Arnhemseweg/Koning Stadhouderlaan, de Kayersdijk, de Laan van de Mensenrechten en de Ravenweg/Marchantstraat. De Arnhemseweg/Koning Stadhouderlaan en de Kayersdijk vormen belangrijke noord-zuid georiƫnteerde verkeersassen. De Laan van de Mensenrechten zorgt aan de noordzijde van het gebied voor een verbinding tussen deze twee hoofdroutes. Centraal in het plangebied loopt de Ravenweg/Marchantstraat. Deze weg behoort tot de Ring Apeldoorn en scheidt de wijk Zuid-Midden in een noordelijk en zuidelijk deel.

De diverse buurten binnen Zuid-Midden hebben ieder verschillende ontsluitingswegen op deze hoofdwegenstructuur. Kenmerkend binnen Zuid-Midden is de 'Ruit van Zuid', die bestaat uit Adelaarslaan, Ooievaarlaan, 1e Wormenseweg, Maasstraat, Debussylaan en Hofveld. Met deze Ruit van Zuid worden de vier buurtcentra met elkaar verbonden. Wat betreft inrichting zijn ze echter niet als samenhangend infrastructureel netwerk te herkennen. Brummelhof kent een sterk organisch karakter langs de oude land- en uitvalswegen. De overige buurten hebben een meer rationele verkaveling waarin de wegenstructuur weinig hiƫrarchie vertoont.

Via de Kayersdijk en indirect via de Arnhemseweg heeft Zuid-Midden aansluiting op de rijksweg A1 en daarmee op het hoofdwegennet. Voor het autoverkeer verbindt de in het verlengde van de Arnhemseweg gelegen Koning Stadhouderlaan de wijk het meest direct met de binnenstad en via de Ring Apeldoorn zijn de andere wijken binnen de stad te bereiken.

Het NS-station aan de noordzijde van het plangebied is het centrale knooppunt voor het openbaar vervoer. Hier lopen de spoorlijnen Amersfoort-Deventer en Apeldoorn-Zutphen. Aan de oostzijde, net buiten het plangebied, loopt de museumspoorlijn (Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM)) naar Dieren en het Apeldoorns Kanaal. De wijk wordt verder ontsloten door lokale stadsbuslijnen en (langs de Arnhemseweg) regionale buslijnen.

Voor het fietsverkeer bestaat geen uitgebreid netwerk van vrij liggende fietspaden, zoals bijvoorbeeld in De Maten het geval is. Langs de drukkere wegen komen afzonderlijke fietspaden of fietssuggestiestroken voor. Een nieuwe belangrijke langzaam verkeersroute is de fietsroute vanuit De Maten richting het station en de binnenstad. Deze loopt langs de 2eWormenseweg en gaat onder het spoor door via de nieuwe fietstunnel.