direct naar inhoud van 3.3 Groenstructuur
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

3.3 Groenstructuur

De belangrijkste groenvoorziening in het plangebied is het centraal gelegen Zuiderpark. Het park is mede ontstaan als gevolg van de aanleg van de hoogspanningsmasten die dwars door het park lopen en beperkingen opleggen ten aanzien van het gebruik van de ruimte. Het 22 hectare grote park heeft een buurtoverstijgende functie en is primair ingericht voor de zogenaamde passieve recreatie. De inrichting kenmerkt zich door een vrij open karakter, dat ten noorden van de Ring duidelijk wordt begrensd met etageblokken en ten zuiden ervan meer geleidelijke overgangen kent richting de bebouwing. In het zuidelijke deel liggen ook meerdere maatschappelijke voorzieningen aan de rand van het park. In het noordelijke deel is een parkvijver gelegen.

Andere structurele groenvoorzieningen bevinden zich in de zone langs de Kayersdijk. In deze groenzone zijn in het Staatsliedenkwartier ook waterpartijen opgenomen die bij de Goeman Borgesiusstraat de wijk in steken. Deze zone sluit aan de zuidzijde aan op de groenzone langs de Zwaanspreng. In deze zone loopt ook de Kayersbeek. Voor deze beek wordt ingezet op beekherstel binnen de wijk volgens het historische tracé door het Zuiderpark en het Rivierenkwartier.

Verder komen er verspreid door de verschillende wijken meer kleinschalige openbare groenterreinen en speelterreinen voor, zoals bij het Eksterplein, het Ibisplein en de Fabianusstraat. Soms is het groen wat meer subtiel aanwezig, zoals bij de driehoekige veldjes langs de Ruys de Beerenbrouckstraat en de groene scheggen voor de rijwoningen in het Staatsliedenkwartier. In het algemeen hebben de nieuwste woonbuurten (Staatsliedenkwartier en Rivierenkwartier) een wat ruimere en groenere opzet dan de oudere buurten. In Brummelhof is een tekort aan groene verblijfsruimte.