direct naar inhoud van 2.3 Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

2.3 Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030

Door de regio Stedendriehoek, waarvan Apeldoorn deel uitmaakt, zijn in de Regionale Structuurvisie de gemeenschappelijke ambities voor het zogenoemde bundelingsgebied (het gebied rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen en het daarbinnen gelegen middengebied) vastgelegd. In de structuurvisie laten de gemeenten zien hoe zij samen naar een hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling van de Stedendriehoek als geheel streven.

De visie wordt uitgewerkt voor een aantal onderwerpen, namelijk 'Water, natuur en landschap', 'Openbaar vervoer en weginfrastructuur', 'Wonen', 'Werken' en 'Recreatie, toerisme en voorzieningen'. Voor wonen worden de ambities vanuit het Streekplan overgenomen met betrekking tot de herstructurerings- en intensiveringsopgave. Ook hier wordt aangegeven dat bij de herstructurering en inbreiding in de binnenstedelijke randzones van drie steden van de Stedendriehoek, de zwaarste opgave in Apeldoorn ligt.