direct naar inhoud van 2.21 Integrale accommodatievisie Zuid
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

2.21 Integrale accommodatievisie Zuid

Het maatschappelijke en financieel rendement van maatschappelijke voorzieningen, alsmede de rol ervan bij het bevorderen van de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving, is een belangrijk onderwerp. De gemeente Apeldoorn streeft naar maatschappelijke voorzieningen die goed benut worden en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Mede om die reden is voor de wijk Zuid een Integrale Accommodatievisie (2007) opgesteld.

Voor Zuid wordt geconstateerd dat het aanbod bestaat uit een relatief groot aantal kleinschalige voorzieningen, die veelal solitair voorkomen. Het zwaartepunt van de voorzieningen ligt in het Vogelkwartier en noordelijk deel Componistenkwartier, terwijl de buitensportactiviteiten aan de zuidzijde van de wijk zijn gelegen. Veel particuliere zorgvoorzieningen zijn langs de Arnhemseweg gelegen. Veel van de accommodaties zijn al wat ouder en hoewel technisch in orde minder passend bij de huidige wensen en eisen die aan voorzieningen worden gesteld. Waar informatie bekend is over het gebruik, blijkt dat vrij traditioneel te zijn. Er is weinig sprake van multifunctioneel gebruik. Acute problemen zijn niet gesignaleerd, alhoewel er wel knelpunten zijn die om een oplossing vragen. Gezien de toekomstige ontwikkelingen in en rondom de wijk (Masterplan Zuid, Kanaalzone) en de ontwikkelingen rondom de accommodaties zelf, zijn veranderingsprocessen in de toekomst goed mogelijk.

Als belangrijke veranderingsopgaven voor Zuid worden gezien:

  • het flexibeler inzetten van ruimten voor peuterwerk om zo tot een betere spreiding te komen en een vermindering van de capaciteit(druk);
  • het verbinden van kinderopvang aan onderwijs;
  • het maken van inhoudelijke combinaties met onderwijs. Gedacht wordt vooral aan combinaties met peuterwerk en kinderopvang, maar ook aan binnensport en buurtwerk;
  • het verhelpen van knelpunten en het functioneler maken van binnensport. Sporthal Zuiderpark is aan ver- of nieuwbouw toe. Veel gymzalen zijn minder functioneel geworden voor met name de verenigingssporten;
  • in de toekomst aandacht voor verhouding tussen verenigingssport en ongeorganiseerde buitensport. Hoe om te gaan met de huidige verenigingsvelden (openbaar maken of niet?);
  • afstemming van accommodaties voor (sociaal-)culturele en welzijns(WMO)activiteiten in de programmering van activiteiten is nodig, bij voorkeur in een gelaagdheid (wijk, buurt, straat).

In onderstaande kaart is een vertaling gemaakt naar het ideale aanbod van maatschappelijke voorzieningen in Zuid. Hoewel dit beeld in de praktijk nooit bewaarheid kan worden, kan het wel goed als toetsingskader voor bestaande en nieuwe initiatieven worden gehanteerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0019.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0020.jpg"   afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0021.jpg"  
afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0022.jpg"   afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0023.jpg"  
afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0024.jpg"   afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0025.jpg"  
afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0026.jpg"   afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0027.jpg"  

Vogelkwartier