direct naar inhoud van 2.20 Integraal huisvestingsplan gemeente Apeldoorn 2007-2010
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

2.20 Integraal huisvestingsplan gemeente Apeldoorn 2007-2010

Het IHP bevat de meerjarenplanning voor onderwijshuisvesting in de gemeente in de periode 2007-2010 en een doorkijk naar de periode 2011-2018. Per wijk zijn de stand van zaken en de plannen voor de komende periode uitgeschreven. In Zuid bevinden zich acht scholen. Met betrekking tot Zuid werd in deze planperiode rekening gehouden met nieuwbouw voor de Eben-Haëzer. De Eben-Haëzer kan echter worden gehuisvest in bestaand gebouw de Gijsbrechtgaarde (De Maten), waardoor nieuwbouw in Zuid niet nodig is. Door het handhaven van noodlokalen is de voorziene uitbreiding met een lokaal van de Koningin Emma niet aan de orde. Pestalozzi, Sebastiaanschool en Het Kompas krijgen vervangende nieuwbouw in de vleugelschool aan de rand van het Zuiderpark.