direct naar inhoud van 2.15 Uitvoeringsnota Geluid
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

2.15 Uitvoeringsnota Geluid

De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om ongewenste milieusituaties te saneren en voor de toekomst het milieubelang duidelijker te betrekken bij de planontwikkeling voor wonen, werken en verkeer. Voor het aspect geluid zijn ambities en handvatten weergegeven in de uitvoeringsnota.

De behandeling van klachten wordt ook besproken in de nota. Klachten die betrekking hebben op zaken die zich afspelen in (her)ontwikkelingsgebieden, zoals Zuid, verdienen de voorkeur zoveel mogelijk bij de (integrale) aanpak van de geluidsproblematiek binnen dit (her)ontwikkelingsgebied aan te sluiten. De meeste individuele geluidsanering vindt plaats bij woningen ten westen van het plangebied, ten noorden van de Europaweg.

Toekomstige geluidshinder dient te worden voorkomen. Daarom is door de gemeente Apeldoorn een handreiking Geluid in bestemmingsplannen en projecten opgesteld. De handreiking geeft aanwijzingen voor het maken van keuzes met betrekking tot geluid in ruimtelijke plannen of projecten. Ook geeft de handreiking mogelijke maatregelen en oplossingen om overschrijding van de geluidsnormen te voorkomen.