direct naar inhoud van 2.11 Verkeersbeleid
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

2.11 Verkeersbeleid

Het gemeentelijk verkeersbeleid is vastgelegd in het gemeentelijk verkeersbeleidsplan Wat ons Beweegt (juli 1997). Als vervolg op dit plan is in 1999 een Verkeerskaart opgesteld die in 2004 is geactualiseerd onder de naam Actualisatie Verkeerskaart (augustus 2004). Hierin zijn de hoofdlijnen van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid opgenomen. Doel ervan is de beperking van de groei van de automobiliteit ten gunste van de leefomgeving en de bereikbaarheid. Dit wordt bereikt door het autoverkeer op een beperkt aantal hoofdwegen te bundelen. De functie van de hoofdwegen is het bereikbaar houden van de bedrijventerreinen en de binnenstad en het bundelen van het autoverkeer zodat de tussenliggende verblijfsgebieden autoluw kunnen worden. Onder dit net van hoofdwegen liggen de woonstraten, waar leefbaarheid het belangrijkst is. In deze verblijfsgebieden is de maximum snelheid 30 kilometer per uur.

In de Actualisatie Verkeerskaart zijn Marchantstraat en Ravenweg aangewezen als hoofdweg en onderdeel van de Ring. De ring speelt een belangrijke rol in het verdelen van het verkeer over de stad en daarmee in het ontlasten van het centrum. Verkeer dat van de ene kant van Apeldoorn naar de andere kant wil, moet via de ring sneller zijn dan via de binnenstad. De radialen binnen het plangebied zijn Koning Stadhouderlaan/Arnhemseweg, Kayersdijk en Laan van de Mensenrechten. De overige wegen zijn onderdeel van het verblijfsgebied. Daar geldt dus een maximum snelheid van 30 km per uur.

In de Parkeernota 1999, geactualiseerd in 2004, zijn parkeernormen voor woningen, bedrijven en diverse voorzieningen opgenomen.

Om het gebruik van de fiets te stimuleren is in de Verkeerskaart gekozen voor een radiaal net van doorstroomassen tussen woonwijken en de binnenstad. Onder de doorstroomassen ligt een net van primaire fietsroutes, die de woonwijken onderling en met de bedrijven verbinden. Op de doorstroomassen kunnen fietsers ongestoord, veilig en comfortabel doorfietsen. Doorstroomassen verbinden de woonwijken met de binnenstad, er is dus sprake van een radiale structuur. De doorstroomas zal fietsers aantrekken, bundelt als het ware de fietsstromen. In de deelnota Langzaam verkeer, vastgesteld in 2001, zijn de doorstroomassen aangegeven.

De Arnhemseweg, de 2e Wormenseweg en de 1e Wormenseweg/Oude Beekbergerweg zijn de doorstroomassen voor het fietsverkeer in Zuid-Midden. De deelnota langzaam verkeer beschrijft verder een aantal maatregelen waaronder een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de kruising met de treinsporen en de Laan van de Mensenrechten. Deze nieuwe fiets- en voetgangerstunnel is in 2007 gerealiseerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0013.jpg"