direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

1.1 Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het middengebied van het zuidelijke deel van de stad Apeldoorn. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad iedere 10 jaar opnieuw een bestemmingsplan voor een gebied vast. Het merendeel van de bestemmingsplannen die nu voor dit deel van Apeldoorn gelden is ouder dan 10 jaar. Bovendien zijn deze bestemmingsplannen niet alleen in tijd maar ook in juridische regeling verouderd. Actualisering is daarom wenselijk.

Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. Het bestemmingsplan heeft overwegend een beheerskarakter, waarbij de bestaande situatie uitgangspunt is. In stadsdeel Zuid-Midden speelt het wonen de hoofdrol. In de historisch gegroeide linten is daarnaast een mix van verschillende functies aanwezig, vooral detailhandel, bedrijven en horeca. Het bestemmingsplan beschermt deze gewaardeerde karakteristiek en de daaraan verbonden kwaliteiten zoveel mogelijk door de bestaande situatie vast te leggen. Slechts ontwikkelingen die juridisch-planologisch reeds mogelijk zijn gemaakt, zijn meegenomen in dit bestemmingsplan, zoals bijvoorbeeld het herstructureringsproject Ravenweg en project De Veste.

In verhouding tot de geldende bestemmingsplannen bieden de regels in dit bestemmingsplan naar aanleiding van algemene maatschappelijke en gewenste ontwikkelingen meer ruimte aan met name de bewoners. Een voorbeeld hiervan is het uitoefenen van beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis.