direct naar inhoud van 3.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1002-vas1

3.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het oprichten van een gebouw met een oppervlakte van circa 50 m2 als onderkomen en voor opslag betreft geen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Op grond van artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening is het vaststellen van een exploitatieplan dan ook niet nodig.

De uitbreiding van de begraafplaats vindt plaats door middel van een grondruil. De gemeente draagt de strook waarop de uitbreiding van de begraafplaats plaatsvindt, aan het bestuur van de begraafplaats over. Het begraafplaatsbestuur draagt in ruil daarvoor een strook grond ten oosten van het huidige begraafplaatsterrein over aan de gemeente. Deze strook zal gebruikt worden als park, net als nu al het geval is. De gemeente maakt de strook die zij overdraagt, vrij van beplanting. De beperkte kosten die samenhangen met deze transactie komen ten laste van het budget voor de herinrichting van het Zuiderpark. Alle overige kosten, waaronder de leges voor de omgevingsvergunning en eventuele tegemoetkoming in planschade, zijn voor rekening van het bestuur van de begraafplaats. Een overeenkomst terzake is reeds gesloten.