direct naar inhoud van 3.5 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Arnhemseweg-Radiumweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1188-ont1

3.5 Verkeersontsluiting en parkeren

Verkeersontsluiting

Het plangebied ligt aan de Arnhemseweg. De Arnhemseweg maakt onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur van Apeldoorn. Om de verkeersdoorstroming op de Arnhemseweg niet te belemmeren krijgen de woningen geen directe ontsluiting op de Arnhemseweg.

Voor gemotoriseerd verkeer wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd aan de achterzijde van de nieuwe woningen. Daarvoor wordt de bestaande insteek vanaf de Plutoniumweg doorgetrokken. Via deze weg is de Plutoniumweg en vervolgens de Arnhemseweg bereikbaar. Ook kan via de Radiumweg en de Koperweg rechtstreeks de Aluminiumweg bereikt worden.

Parkeren

Een deel van de woningen krijgt aan de achterzijde van het perceel een parkeerplaats op eigen terrein. De verder benodigde parkeerplaatsen worden aangelegd in de openbare ruimte langs de nieuw aan te leggen weg.

Het benodigde aantal parkeerplaatsen voor de 26 woningen is bepaald op grond van de gemeentelijke parkeernormen. Voor een woning zonder parkeergelegenheid op eigen terrein moet in de openbare ruimte 1,5 parkeerplaats worden aangelegd; voor een woning met parkeerplaats op eigen terrein maar zonder oprit bedraagt dat aantal 1,25 parkeerplaats.

Het plan voorziet in 16 woningen zonder parkeergelegenheid op eigen terrein en 10 woningen met een parkeerplaats op eigen terrein zonder oprit. Op grond van parkeernormen moeten dus 37 parkeerplaatsen in de openbare ruimte worden aangelegd (16x1,5 + 10x1,25).

De acht woningen aan de Radiumweg hebben een parkeerplaats op eigen terrein met oprit. De voor deze woningen benodigde parkeerplaatsen in de openbare ruimte zijn reeds aanwezig in de Radiumweg.