direct naar inhoud van 1.4 Opzet van de toelichting
Plan: Arnhemseweg-Radiumweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1188-ont1

1.4 Opzet van de toelichting

In hoofdstuk 2 wordt het voor het plangebied relevante beleidskader van rijk, provincie en gemeente besproken. In hoofdstuk 3 worden de bestaande situatie, de toekomstige situatie en de totstandkoming daarvan beschreven. In hoofdstuk 4 wordt aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. Het bevat een bespreking van de milieuaspecten, de waterhuishouding (met daarin de watertoets), de aanwezige natuur- en archeologische waarden en de economische. Hoofdstuk 5 bevat een toelichting op het juridische deel van dit bestemmingsplan: welke bestemmingen zijn gekozen en hoe moeten de regels geïnterpreteerd worden. In hoofdstuk 6 tenslotte komen de resultaten van het gevoerde overleg aan de orde.