direct naar inhoud van 2.5 Instemming provincie
Plan: Bestemmingsplan Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-ont1

2.5 Instemming provincie

De provincie Gelderland heeft per brief van 7 juni 2005 ingestemd met de tweedeling in fasering en tevens toegezegd, dat deze tweede faseplannen niet behoeven te concurreren met andere groeiplannen en, zodra er voldoende krimp zou zijn opgebouwd, direct gerealiseerd zouden kunnen worden.

Bij brief van 10 november 2011 heeft de provincie de uitslag van de groeitender groei en krimp 2011 medegedeeld en aangegeven welke ingediende groeiplannen door de provincie positief zijn beoordeeld. Hierin waren ook de groeiplannen voor onder andere De Pampel (0,65 ha), Het Veluws Hof (2,0 ha) en Het Lierderholt (2,0 ha) meegenomen.

Deze terreinen zijn dan ook meegenomen in de voor de groeitender uitgevoerde natuurtoets en blijken daarin te passen. Kortom, bovengenoemde groeiplannen uit de cluster Hoenderloo kunnen worden gerealiseerd, met dien verstande, dat hiervoor nog wel een Natuurbeschermingwetvergunning moet worden aangevraagd en zij planologisch definitief dienen te worden geregeld (via de toepassing van de wijzigingsbevoegheid uit het bestemmingsplan verblijfsrecreatie Hoenderloo).