direct naar inhoud van 2.3 Richtlijnen verblijfsrecreatie
Plan: Bestemmingsplan Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-ont1

2.3 Richtlijnen verblijfsrecreatie

De gemeente Apeldoorn is momenteel bezig met het opstellen van de Recreatienota gemeente Apeldoorn. Ten aanzien van de kampeerterreinen, wordt aangegeven dat onderscheid gemaakt kan worden naar gemende en niet-gemengde kampeerterreinen. In Apeldoorn valt het merendeel van de campings onder de gemengde kampeerterreinen. Op gemengde terreinen is een mix van onder meer standplaatsen voor kampeermiddelen, stacaravans en trekkershutten, aangevuld met voorzieningen. Niet-gemengde kampeerterreinen bevatten uitsluitend seizoensplaatsen voor toeristisch kamperen, het aantal ondernemingen is beperkt.

Ten aanzien van de kampeerterreinen is het uitgangspunt van het beleid dat ontwikkelingsruimte wordt geboden aan ondernemers zodat ingespeeld kan worden op ontwikkelingen in de sector. Daarmee komt het geldende uitgangspunt voor Groei en Krimp bedrijven, zoals opgenomen in de bestemmingsplannen Hoenderloo en SPZ, te vervallen. Dit uitgangspunt ging ervan uit dat de uitbreidingsruimte uitsluitend ingevuld mag worden met plekken voor toeristische kamperen. Deze aanpassing zal meegenomen worden in de herziening van beide bestemmingsplannen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft in november 2011 goedkeuring verleend aan de tweede groei en krimp tender, waardoor een aantal Apeldoornse ondernemers uitbreidingshectares toegewezen hebben gekregen. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is herziening van het bestemmingsplan aan de orde.

Ondernemers hebben aangegeven dat de huidige regeling beperkend is in het licht van gewijzigde voorkeuren van consumenten. Daarnaast is voor de maatvoering aansluiting gezocht bij bestaande provinciale kaders.