direct naar inhoud van 7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1176-vas1

7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het concept van van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan de provincie Gelderland en aan het Waterschap Veluwe. Het plan is niet toegezonden aan de Rijksoverheid, aangezien met dit plan geen nationale belangen in het geding zijn. De reactie van het Waterschap is opgenomen in paragraaf 5.2 Waterhuishouding.

De provincie heeft geadviseerd om goed te onderbouwen waarom het plan binnen het regionale woningbouwprogramma past. In paragraaf 2.3.2 is de betreffende onderbouwing opgenomen en is aangegeven dat de woningbouw in het plangebied zal worden opgenomen in het woningbouwprogramma van de gemeente Apeldoorn.