direct naar inhoud van 5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1176-vas1

5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Met de initiatiefnemer is op 9 januari 2012 een anterieure overeenkomst afgesloten. Alle met deze planherziening samenhangende kosten zijn hierin ondergebracht en komen ten laste van de initiatiefnemer. Daarnaast zijn in de overeenkomst de door de initiatiefnemer te betalen bovenwijkse kosten en de kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen opgenomen. Vóór vaststelling van het bestemmingsplan zullen deze kosten worden betaald of worden geborgd middels een bankgarantie. Het kostenverhaal van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden is daarmee verzekerd. Er behoeft daarom geen grondexploitatieplan te worden vastgesteld.