direct naar inhoud van 5.5 Cultuurhistorie
Plan: Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1176-vas1

5.5 Cultuurhistorie

Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven, heeft de gemeente Apeldoorn een gemeentelijke cultuurhistorische beleidskaart waarop staat aangegeven in welke mate de cultuurhistorische waarden een rol zullen spelen bij ruimtelijke plannen. Uit deze beleidskaart blijkt dat het plangebied in een gebied ligt met een lage attentiewaarde.

Bij een lage attentiewaarde is bij ruimtelijke ontwikkelingen een cultuurhistorische quick-scan naar objecten verplicht. Aanbevolen wordt om cultuurhistorische waarden te behouden, herstellen en te versterken.

Uit de quick-scan komt naar voren dat er in en in de directe omgeving van het plangebied geen monumenten en (overige) waardevolle objecten aanwezig zijn. Daarnaast maakt het plangebied geen onderdeel uit van een beschermd dorpsgezicht. De nabijgelegen Hoofdweg is aangeduid als gewaardeerde weg. Het onderhavige bestemmingsplan heeft echter geen invloed op deze weg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1176-vas1_0016.jpg"

Figuur 5.2 Uitsnede cultuurhistorische beleidskaart en cultuurhistorische informatie