direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1176-vas1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit 7 hoofdstukken, met hierboven in hoofdstuk 1 de aanleiding van dit bestemmingsplan. In hoofdstuk 2 wordt het voor het plangebied relevante beleidskader van rijk, provincie en gemeente besproken. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het plangebied, waarbij aandacht wordt besteed aan o.a. de historie en de ruimtelijke structuur. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op het daadwerkelijke plan dat gerealiseerd wordt binnen het plangebied. In hoofdstuk 5 wordt aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. Het bevat een bespreking van onder andere de milieuaspecten, de waterhuishouding (met daarin de watertoets) en de aanwezige natuur- en archeologische waarden. Hoofdstuk 6 bevat een toelichting op de regels van dit bestemmingsplan: welke bestemmingen zijn gekozen, waarom en hoe moeten de regels geïnterpreteerd worden. Hoofdstuk 7 is tot slot gericht op de gevolgde procedure ten aanzien van inspraak en overleg.