direct naar inhoud van 7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1176-ont1

7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het concept van van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan de provincie Gelderland en aan het Waterschap Veluwe. Het plan is niet toegezonden aan de Rijksoverheid, aangezien met dit plan geen nationale belangen in het geding zijn. De reactie van het Waterschap is opgenomen in paragraaf 5.2 Waterhuishouding.

De provincie heeft geadviseerd om goed te onderbouwen waarom het plan binnen het regionale woningbouwprogramma past. Omdat er nog geen definitieve afspraken liggen over de verdeling van het regionale woningbouwprogramma, dit proces is namelijk nog niet afgerond, kan de provincie nog niet toetsen of het betreffende plan hier binnen past. Zo lang er nog geen definitieve afspraken liggen, kan het zo zijn dat de provincie na publicatie van het ontwerpbestemmingsplan alsnog een zienswijze indient of een reactie op het plan geeft. In paragraaf 2.3.2 is de betreffende onderbouwing opgenomen en is aangegeven dat de woningbouw in het plangebied zal worden opgenomen in het woningbouwprogramma van de gemeente Apeldoorn.