direct naar inhoud van 4.2 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1176-ont1

4.2 Verkeersontsluiting en parkeren

Op het binnenterrein van het plangebied worden circa 18 parkeerplaatsen aangelegd en worden 4 garages gerealiseerd. Daarnaast vindt het parkeren voor een deel plaats op de reeds bestaande openbare parkeerplaatsen aan de Engelenweg. Hiermee wordt voldaan aan de van toepassing zijnde parkeernormen. De parkeerplaatsen en garages op het binnenterrein zijn te bereiken via een ontsluiting op de Leeuwenberweg, aan de noord-westzijde van het plangebied. De ontsluiting loopt voor de twee-onder-een-kapwoningen aan de Leeuwenbergweg langs. Voor deze ontsluiting is gekozen omdat een ontsluiting door het openbare groen niet wenselijk is, omdat dit versnippering van het groen tot gevolg heeft. Daarnaast heeft de ontwikkelaar aangegeven geen mogelijkheden te zien voor een ontsluiting aan de Engelenweg. Het binnenterrein blijft particulier eigendom. De eigenaren zijn dan ook verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de verkeersontsluiting en de parkeerplaatsen.