direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1176-ont1

3.1 Historie

Op basis van het beschikbare gedetailleerde historische kaartmateriaal was het plangebied in de 17de eeuw woeste grond. Ten oosten stroomde de Emperbeek, landschappelijk gesitueerd in het lager gelegen deel op de overgang van het Oost-Veluwse stuwwallengebied naar het rivierdal van de Gelderse IJssel. De zones langs het beekdal waren bewoond (zeer gunstige locatie) en ten noordoosten, omringd door het beekdal en twee zijdalen vanaf het stuwwallengebied, lag kasteel Ter Horst (zie figuur 3.1). In de eerste helft van de 18de eeuw was het plangebied reeds in agrarisch gebruik en maakte onderdeel uit van het kampenlandschap in de omgeving van Loenen. Beter zichtbaar is dat de historische bebouwing vooral aanwezig was op de overgang van hoog naar laag, de flank van de stuwwal en daar waar (natuurlijke) waterbronnen (kwelwater, sprengen) aanwezig waren. In het begin van de 19de eeuw ontstonden de voorlopers van de Engelenweg en de Leeuwenbergweg. Bewoning vond vooral plaats langs de ten oosten gelegen Hoofdweg. Het plangebied zelf bleef tot in de tweede helft van de 20ste eeuw onbebouwd en in agrarisch gebruik. Het land was in eigendom van de bewoner aan de Hoofdweg 23-25. Daar heeft een oude boerderij gestaan, stijf aan de Hoofdweg en een schuur iets verder ervan af, grenzend aan de Engelenweg. Mogelijk hebben er ook nog een aantal kippenhokken op het erf gestaan.

In 1971 Is het plangebied bebouwd geraakt met het huidige pand. In 1982 heeft er nog in het centrale deel van het pand nog enige verbouwingswerkzaamheden plaatsgevonden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1176-ont1_0007.jpg"

Figuur 3.1 Situering van het plangebied binnen een historische kaart uit 1660