direct naar inhoud van 2.4 Regionale Structuurvisie De Voorlanden Stedendriehoek 2030
Plan: Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1176-ont1

2.4 Regionale Structuurvisie De Voorlanden Stedendriehoek 2030

Voor de regio Stedendriehoek zijn twee regionale, intergemeentelijke structuurvisies opgesteld, namelijk voor het bundelingsgebied en voor de voorlanden. Tot het bundelingsgebied behoort het gebied dat ligt binnen de driehoek Apeldoorn, Zutphen en Deventer, inclusief de steden zelf. Met de voorlanden wordt het overige gebied van de regio Stedendriehoek beoogd, waartoe de omliggende dorpen en agrarische gebieden behoren. Het dorp Loenen is gelegen in de voorlanden. Voor ontwikkelingen in Loenen is daarom de Regionale Structuurvisie De Voorlanden Stedendriehoek 2030 van toepassing. In de Regionale structuurvisie de Voorlanden is een stuk specifiek beleid geschreven voor de dorpen en buurtschappen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen dynamische kernen, levendige dorpen en landelijke ensembles. Loenen is hierbij aangemerkt als levendig dorp. De inzet van het beleid ten aanzien van levendige dorpen betreft de volgende punten:

  • Zoveel mogelijk stabiliseren van het verzorgingsniveau
  • Binden van de eigen bevolking (sociaal en economisch)
  • Handhaven van kleinschalig lokaal ondernemerschap
  • Ruimte voor kleinschalige recreatieve elementen
  • Economisch hergebruik van leegkomende bedrijfspanden
  • Ontwikkeling van levensloopbestendige woningvoorraad
  • Verbetering van de regionale bereikbaarheid
  • Faciliteren van lokale initiatieven voor strategische toevoegingen aan de woningvoorraad
  • Stimuleren van verknopingen in nieuwe zorgnetwerken.

De ontwikkeling op de locatie Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 past binnen het beleid voor levendige dorpen. Het plan faciliteert het initiatief voor de strategische toevoeging van woningen aan de woningvoorraad en het ontwikkelen van een levensloopbestendige woningvoorraad.