direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1176-ont1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Op het plangebied is bestemmingsplan Loenen van toepassing. Op dit moment wordt het bestemmingsplan Loenen geactualiseerd. Het ontwerpbestemmingsplan Loenen en Veldhuizen is onlangs gepubliceerd.

Bestemmingsplan Loenen

De geldende bestemming op grond van vigerend bestemmingsplan Loenen is voor het overgrote deel van het plangebied de bestemming 'Kantoren'. Deze bestemming staat kantoordoeleinden toe, met de daarbij behorende gebouwen, waaronder begrepen een inpandige dienstwoning met bijbehorende bijgebouwen, en andere bouwwerken. Het bouwvlak mag op grond van het ontwerpbestemmingsplan voor 100% bebouwd worden, waarbij voor het grootste deel een maximale goot- en nokhoogte geldt van elk 4 meter en voor een beperkt deel een maximale goot- en nokhoogte van elk 8 meter.

Een klein deel van het plangebied, het grijze gedeelte op onderstaande figuur, heeft de bestemming "Verkeersdoeleinden-voetpad". Een heel smal strookje aan de westzijde van het plangebied, het groene strookje, heeft de bestemming "groenvoorzieningen".

De huidige bestemmingen staan de realisatie van 16 woningen in het plangebied niet toe.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1176-ont1_0003.jpg"Figuur 1.3 Uitsnede vigerend bestemmingsplan 'Loenen'

Ontwerpbestemmingsplan Loenen en Veldhuizen

In het ontwerpbestemmingsplan Loenen en Veldhuizen heeft het plangebied voor het grootste deel de bestemming 'Kantoor' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie hoog'. Het bouwvlak mag op grond van het ontwerpbestemmingsplan voor 100% bebouwd worden, waarbij voor het grootste deel een maximale goot- en nokhoogte geldt van elk 4 meter en voor een beperkt deel een maximale goot- en nokhoogte van elk 8 meter. De Waarde - Archeologie hoog geeft aan dat voor het bouwen van een gebouw met een oppervlakte van meer dan 50 m2 een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd en dat voor grondwerkzaamheden vanaf een bepaalde omvang een omgevingsvergunning is vereist. Een klein deel van het plangebied heeft in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming 'Verkeer-verblijfsgebied'. Ook dit ontwerpbestemmingsplan staat de realisatie van woningen op deze percelen niet toe.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1176-ont1_0004.jpg"

Figuur 1.4 Uitsnede ontwerpbestemmingsplan 'Loenen en Veldhuizen'