direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Buurtweg 8 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1166-ont1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het concept van het ontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan de provincie Gelderland. Het plan is niet toegezonden aan de Rijksoverheid, aangezien met dit plan geen nationale belangen in het geding zijn. In paragraaf 5.2 is toegelicht waarom het vooroverleg met het waterschap niet nodig is geacht.