direct naar inhoud van 5.5 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Buurtweg 8 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1166-ont1

5.5 Cultuurhistorie

Bij de planuitwerking is zo goed mogelijk aangesloten bij de cultuurhistorische waarden van de omgeving.

De bedrijfswoning in het plangebied betreft een gemeentelijk monument (gebouw nr. 817). Behalve deze oude boerderij vormt het erf met daarop het bakhuisje, een oude pomp, een beukenhaag en diverse oude eiken ook deel van het gemeentelijk monument.

In de nieuwe situatie krijgt de boerderij een nieuwe functie. Verder blijft de historische setting rond de boerderij grotendeels behouden. De nieuwe groepsaccomodatie voegt zich op een acceptabele wijze in die setting. Omdat de beukenhaag aan de straat ook deel is van de monumentale waarden (aldus de redengevende beschrijving) dient vergunning te worden aangevraagd voor het aanleggen van de nieuwe inrit naar het zuidelijke parkeerterrein die in het inrichtingsplan is opgenomen.