direct naar inhoud van 4.2 Ruimtelijke uitwerking
Plan: Bestemmingsplan Buurtweg 8 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1166-ont1

4.2 Ruimtelijke uitwerking

Uitgangspunten

Het slopen van de overtollige bebouwing lost een ruimtelijk 'knelpunt' op van het huidige erf. Deze gebouwen blokkeren namelijk het landschappelijk gewenste doorzicht naar de aangrenzende Meerveldse Enk. De karakteristieke openheid die daar aanwezig is, is zo weinig zichtbaar. Door de gebouwen te slopen ontstaat zo een brede doorkijk richting de enk, die dan waarneembaar is vanaf de Buurtweg. Vertrekpunt voor de toekomstige inrichting, is dat doorzicht zoveel mogelijk te handhaven en vrij te houden van bebouwing en parkeerplaatsen. Een ander uitgangspunt is het handhaven van enkele volgroeide bomen op het terrein. De groepsaccommodatie krijgt daarom een plek ter hoogte van de te slopen varkenstallen. Verder is het streven de voortuin bij de bedrijfswoning te behouden als privé-buitenruimte. Schematisch komt de ruimteverdeling er dan uit te zien zoals op de onderstaande afdeling is weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1166-ont1_0008.png"

Figuur 8: schematische weergave uitgangspunten

Bovenstaande uitgangspunten houden in dat alleen de noordwestelijke hoek van het plangebied een geschikte plek biedt voor de groepsaccommodatie in één bouwvolume. Daarnaast is ruimte beschikbaar voor een deel van parkeren. Het overige deel kan worden opgelost in de ruimte tussen de zuidelijke perceelsgrens en de voortuin. Rond de deel van de boerderij is ruimte voor een terras voor de daghoreca. Tussen de daghoreca en de groepsaccommodatie ligt een geschikte plaats voor een speelplek. Voor het overige, kan de ruimte 'in' het open doorzicht worden gebruikt als speelweide, met een groene inrichting. Bestaande bomen blijven behouden en zorgen zo voor een adequate, groene aankleding van de nieuwe situatie.

Uitwerking

In het onderstaande inrichtingsplan zijn de maatregelen nader uitgewerkt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1166-ont1_0009.png"

Figuur 9: inrichtingsplan

De groepaccommodatie wordt zo geplaatst dat vanuit het gebouw maximaal zicht mogelijk is op de enk. Gelijktijdig krijgt het gebouw daarmee een kaprichting die afwijkt van de andere gebouwen op het erf. Zo wordt goed aangesloten bij de typerende, schijnbaar ongeordende opzet van een erf in een enkenlandschap. Rondom het gebouw is ruimte gereserveerd voor buitenzitplekken.

De groepsaccommodatie zal bestaan uit één bouwlaag met een kap, in één volume met een schuurachtige uitstraling. Op de begane grond is een activiteitenruimte gepland, gecombineerd met vier breakfast-eenheden die ook afzonderlijk verhuurd zullen worden. De activiteitenruimte kan worden gebruikt voor dagrecreatieve activiteiten, bijvoorbeeld workshops, op het moment dat de groepsaccomodatie niet voor verblijfsrecreatie in gebruik is. Op de verdieping zijn de slaapzalen en de sanitaire ruimtes gedacht. De totale capaciteit van de slaapzalen zal 64 personen bedragen.

Tussen voortuin en de zuidelijke perceelsgrens is ruimte voor 24 parkeerplaatsen. Deze zijn in hoofdzaak bedoeld voor de bezoekers van de daghoreca. Tussen de kapschuur en de groepsaccommodatie zijn 22 parkeerplaatsen gepland, voornamelijk bedoeld voor de bezoekers van de groepsaccommodatie. Beide parkeerterreinen zullen worden omzoomd met hagen. Bij beide terreinen zal het parkeren op het gras gebeuren en de ontsluiting over halfverharding. Ook voor het overige blijft het perceel praktisch onverhard.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1166-ont1_0010.png"

Figuur 10: sfeerimpressie groepsaccommodatie