direct naar inhoud van 3.5 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Buurtweg 8 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1166-ont1

3.5 Cultuurhistorie

Het plangebied ligt op de enk van Meerveld. In de Cultuurhistorische Analyse die van het bestemmingsplangebied Agrarische Enclave is gemaakt in 2010, worden de oude landbouwgronden en de buurtschap gewaardeerd als landschap van hoge waarde, wordt het buurtschap daarnaast gewaardeerd als historische stedenbouwkundig ensemble van hoge waarde, en worden de aan het perceel grenzende wegen gewaardeerd als zijnde structuren van middelhoge waarde. Samenvattend kan worden gesteld dat het perceel en zijn omgeving een hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde heeft.

De bedrijfswoning in het plangebied betreft een gemeentelijk monument (gebouw nr. 817). Deze boerderij, genaamd 'De Hemel', dateert uit de periode 18e-19e eeuw. In het verleden heeft deze boerderij als herberg gefungeerd. Behalve de oude boerderij vormt het erf met daarop het bakhuisje, een oude pomp, een beukenhaag en diverse oude eiken ook deel van het gemeentelijk monument.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1166-ont1_0007.jpg"

Figuur 7: bakhuisje, boerderij en veldschuur in het plangebied