direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Bestemmingsplan Buurtweg 8 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1166-ont1

3.1 Historie

Meerveld, waar het plangebied binnen ligt, is een oude nederzetting. Door een gunstige hoogteligging werd hier relatief vroeg, vanaf de 11e eeuw, tot de ontginning van woeste gronden overgegaan. Zo ontstond, doorlopend tot in de 19e eeuw, een relatief fors complex van bouwlanden: een enk. Op de historische kaart van omstreeks 1900 is die enk goed terug te zien. Ook is op die kaart te zien dat er al bebouwing aanwezig was. Wat toen waarschijnlijk nog een onderdeel was van het oude landbouwsysteem dat bij een enk hoort. Verder grensde het plangebied nog aan de doorgaande weg (de 'grintweg' tussen Staverden en buurtschap Nieuw Milligen). Later is de provinciale Meervelderweg aangelegd, even ten oosten van het plangebied. Daarmee kwam het plangebied aan een lokale weg te liggen. Naar verloop van tijd is meer bebouwing aan de oostelijke rand van de enk toegevoegd, waardoor hier een buurtschap ontstond.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1166-ont1_0005.jpg"

Figuur 5: topografische kaart van omstreeks 1900