direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Buurtweg 8 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1166-ont1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave, in combinatie met de eerste partiƫle herziening van dat plan. Het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave is vastgesteld door de gemeenteraad op 25 januari 2001, bij het besluit met nummer 1+1A+1B/2001, en is grotendeels goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 4 september 2001. De eerste partiƫle herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave is vastgesteld door de gemeenteraad op 15 juni 2006. Vervolgens is het plan van rechtswege goedgekeurd, wat op 10 september 2007 is gepubliceerd.

Het gehele plangebied heeft de bestemming Agrarisch gebied met landschapswaarden. Daarmee is het plangebied in hoofdzaak bestemd voor agrarische bedrijvigheid. Met aanduidingen zijn de landschapswaarden nader gespecificeerd: openheid van het landschap en oud verkavelingspatroon. De twee agrarische bedrijfslocaties in het plangebied liggen elk in een bouwvlak.

De realisatie van een kampeerboerderij en horeca past niet binnen de omschreven bestemming; het is geen agrarische bedrijvigheid. Derhalve is daarvoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1166-ont1_0003.jpg"

Figuur 3: uitsnede (gedigitaliseerde) plankaart met het plangebied rood omkaderd (overlay met kadastrale kaart en GBKA).