direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Gezondheidscentrum Lukaslocatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1158-vas1

7.1 Vooroverleg

In het kader van het wettelijke verplichte overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan diverse partners.
Er zijn geen reacties ontvangen. Aangenomen wordt dat met het plan kan worden ingestemd.