direct naar inhoud van 6.2 Karakter bestemmingsplan
Plan: Gezondheidscentrum Lukaslocatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1158-vas1

6.2 Karakter bestemmingsplan

Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Lukaslocatie is een beheerplan, waarin de bestaande situatie en het geldende recht uitgangspunt zijn voor de wijze van bestemmen. Daarmee wordt bedoeld dat de bestaande situatie is vastgelegd en is voorzien van een actuele regeling en dat er alleen nieuwe ontwikkelingen in zijn opgenomen waarvoor al een planologische procedure is afgerond voordat het onderhavige bestemmingsplan wordt vastgesteld. Concreet gaat het om het positief bestemmen van het kinderdagverblijf Imme in de bebouwing van 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' langs de Richtersweg.

Het bestemmingsplan bestaat uit gedetailleerde bestemmingen. De verbeelding is grof opgezet waardoor grotere aaneengesloten vlakken dezelfde bestemming hebben gekregen. De functies in het plangebied zijn voorzien van een passende bestemming. Gestreefd is naar een uniforme manier van bestemmen, tegelijkertijd is gestreefd naar een bepaalde flexibiliteit binnen de verschillende bestemmingen. De aanwezige groenstroken en bosgebieden zijn voorzien van aparte bestemmingen.

Voor de regels en de plankaart is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.