direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Gezondheidscentrum Lukaslocatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1158-vas1

3.1 Historie

Sinds 1974 was op de Lukaslocatie één van de twee ziekenhuizen van het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn gevestigd. In oktober 1999 zijn het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn - bestaande uit de locaties Lukas en Juliana - en Het Spittaal te Zutphen gefuseerd. Uitgangspunt van de fusie was om de twee afzonderlijke ziekenhuislocaties in Apeldoorn samen te voegen. Voor de samenvoeging van de beide ziekenhuislocaties in Apeldoorn heeft Gelre Ziekenhuizen samen met de gemeente ervoor gekozen de samenvoeging op de Lukaslocatie te laten plaatsvinden. Bij de afweging voor de samenvoeging hebben met name de financiële en ruimtelijke haalbaarheidsaspecten een rol gespeeld. De samenvoeging van beide ziekenhuislocaties is in mei 2009 met de opening van het vernieuwde Gelre Ziekenhuis afgerond.

In 1976 is aansluitend op de realisatie van het Lukas ziekenhuis de Randerode ontwikkeld. De Randerode is gericht op verpleeghuisfuncties maar is in de loop der jaren ook meer gericht op ziekenhuisverplaatste zorg. De bebouwing van Randerode is momenteel in gebruik door Zorggroep Apeldoorn (Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode).

Voor het geheel is in 1999 een masterplan geschreven. In het plan werd een landschappelijke visie, ruimtelijke en architectonische visie en de milieuaspecten beschreven. Het masterplan gaf de ruimtelijke structuur weer van hoe het gezondheidspark in zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen. Het masterplan vormde destijds de basis voor het bestemmingsplan.