direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Einderweg 11 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1156-ont1

5.4 Archeologie

In het plangebied is archeologisch onderzoek, bijlage 4 van de Bijlagen bij de toelichting, uitgevoerd in de vorm van een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen. Op basis van deze boringen blijkt dat vooral in het midden en noordwestelijk deel van het terrein (zone met de middelhoge verwachting) de bodemverstoring tot meer dan 20 cm in de C-horizont reikt. Dat betekent dat archeologische resten hier waarschijnlijk niet meer in situ bewaard zijn gebleven. Verder archeologisch onderzoek in dit deel van het plangebied is niet noodzakelijk.

Voor het zuidelijk deel van het plangebied blijkt de C-horizont nog niet tot grote diepte vergraven. Dit is tevens het deel met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan dient verder archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden in het zuidelijk deel waar een van de woningen is gepland.