direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Miggelenbergweg 20 Hoenderloo
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1136-ont1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het ontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan de provincie Gelderland. Het plan is niet toegezonden aan de VROM-inspectie, aangezien met dit plan geen nationale belangen in het geding zijn. In paragraaf 5.2 is reeds geconcludeerd dat vooroverleg met het waterschap niet noodzakelijk is.