direct naar inhoud van 4.2 Ruimtelijk uitwerking
Plan: Bestemmingsplan Miggelenbergweg 20 Hoenderloo
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1136-ont1

4.2 Ruimtelijk uitwerking

Uitgangspunt

Het aanwezige bedrijfsgebouw staat prominent aan de kruising van wegen, midden in De Krim. De massa-opbouw en functie maken dit een bijzonder gebouw binnen de omgeving. De bestaande bouw vormt aanleiding voor doorvertaling naar een nieuw bouwvolume dat ruimte biedt aan appartementen en dat ook prominent aan de kruising komt te staan.

Appartementengebouw

Die doorvertaling heeft geresulteerd in een appartementengebouw dat bestaat uit een samenstelling van drie volumes: twee bouwvolumes in drie lagen met kap en één volume in twee bouwlagen met kap. Dit refereert aan de oorspronkelijke bedrijfsbebouwing dat ook bestond uit een clustering van verchillende volumes. De referentie met de huidige situatie zal ook terugkomen in de architectuur. Die zal door een ingetogen detaillering, het kleur- en materiaalgebruik en een strak lijnenspel verwijzen naar de vroegere, bedrijfsmatige functie van het perceel. Het gebouw wordt gesitueerd met het lage bouwdeel aan de Brouwersweg. In totaal zal het gebouw 8 appartementen gaan bevatten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1136-ont1_0007.jpg"

Figuur 7: nieuwe situatie

Op deze manier kan de plek een nieuwe invulling krijgen, waarbij blijft dat er een prominent en bijzonder gebouw staat, dat bestaat uit een samenstelling van bouwvolumes en zo refereert aan de vroegere situatie. Net als in de huidige situatie krijgt het gebouw een gebruik dat afwijkt van wat gebruikelijk is in de omgeving: appartementen, terwijl in de omgeving alleen grondgebonden woningen staan. De referentie met de huidige situatie zal ook terugkomen in de architectuur. Die zal door een ingetogen detaillering, het kleur- en materiaalgebruik en een strak lijnenspel verwijzen naar de vroegere, bedrijfsmatige functie van het perceel.

Rond het appartementengebouw zullen de appartementen op de begane grond een tuin hebben. Bijzonder daarbij is dat die appartementen een eigen entree krijgen. Hiervoor is gekozen om zo goed aan te sluiten bij de aanwezige, dorpsachtige setting. Voor de appartementen op de verdieping is een gemeenschappelijke entree voorzien, aan de noordoostzijde. Eveneens aan deze zijde is voorzien in een gemeenschappelijk, semi-openbaar parkeerterrein. Tussen dat parkeerterrein en de zuidoostelijke plangrens is ruimte gereserveerd voor de bergingen bij de appartementen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1136-ont1_0008.png"

Figuur 8: sfeerimpressie appartementengebouw en halfvrijstaande woningen

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1136-ont1_0009.png"

Figuur 9: sfeerimpressie aanzicht appartementengebouw vanaf de Brouwersweg

Halfvrijstaande woningen

Het parkeerterrein fungeert in de eerste plaats als entreehof. Niet alleen voor het appartementengebouw maar ook voor de halfvrijstaande woningen aan de overzijde van het hof. Deze grondgebonden woningen zijn georiënteerd op het hof. Het terrein wordt zo een verblijfsgebied annex verkeersruimte voor die woningen en de appartementen. De 'opening' die wordt gemaakt door het hof maakt een doorzicht mogelijk op de achterliggende houtsingel, ten zuidoosten van het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1136-ont1_0010.png"

Figuur 10: sfeerimpressie halfvrijstaande woningen vanaf de Miggelenberweg 20

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1136-ont1_0011.png"

Figuur 10: sfeerimpressie aanzicht appartementengebouw

Vrijstaande woning

De afronding van de ruimtelijke uitwerking is een vrijstaande woning op het resterende deel van het perceel. Deze woning krijgt een bouwlaag met een hoge kap, met een bouwhoogte die ongeveer gelijk ligt aan de hoogte van het appartementengebouw. Deze woning komt op een ruime kavel te staan, wat goed aansluit bij de vrijstaande woningen in de omgeving.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1136-ont1_0012.png"

Figuur 11: sfeerimpressie vrijstaande woning

Groenstructuur

De inbedding in het landschap van de nieuwe situatie is reeds aanwezig in de vorm van de bosschages ten noord- en zuidwesten van het plangebied. Aanvullend zullen verspreid enkele solitaire bomen worden gepland en zullen de erfafscheidingen worden uitgevoerd in de vorm van groene hagen. Het bestaande groene karakter van het plangebied en de omgeving blijft zo behouden.