direct naar inhoud van 4.1 Vertrekpunt
Plan: Bestemmingsplan Miggelenbergweg 20 Hoenderloo
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1136-ont1

4.1 Vertrekpunt

Het tankstation en het garagebedrijf in het plangebied zijn, naar hedendaagse maatstaven, van zeer beperkte omvang. De eigenaar wil de bedrijfsvoering ter plekke beëindigen en hiervoor in de plaats woonfuncties toevoegen. Dit sluit aan bij de omgeving van het plangebied aangezien hier wonen als functie reeds de boventoon voert.

Voor de periode 2010 - 2020 wordt aangenomen dat in Hoenderloo een programma van circa 100 nieuwe woningen wordt gerealiseerd. Grofweg de helft daarvan kan worden gerealiseerd in de kern van Hoenderloo. Voor het resterende deel zal een plek gevonden moeten worden in De Krim. Vanwege de aanwezige landschapskwaliteiten en de ligging ten opzichte van de kern, leent dit gebied zich niet voor een traditionele uitbreiding van het dorp om het vereiste aantal woningen te behalen. Hier dient nieuwbouw zorgvuldig te worden ingepast in de landschappelijke context. De mogelijkheden van de locatie zijn daarbij leidend voor het aantal woningen en de beschikbare ruimte in het woningbouwprogramma. .Bestaande, bebouwde plekken die zo een nieuwe functie kunnen krijgen, verdienen daarbij de voorkeur.

Het woningaanbod van Hoenderloo is vrij eenzijdig. Het gros van de woningen is grondgebonden, waarbij vrijstaande en halfvrijstaande woningen de overgrote meerderheid vertegenwoordigen. Met name de volkshuisvestelijke doelgroepen 'starters' en 'senioren' worden hierdoor nauwelijks bediend. Bij nieuwe woningbouwontwikkelingen is het daarom wenselijk om ook deze doelgroepen te voorzien. Hierbij is er met name vraag naar niet-grondgebonden woningen (appertementen) in het middeldure segment. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede.

Dit vormt de achterliggende motivatie om starters en senioren te bedienen in het plangebied. Het vertrekpunt voor de programmatische invulling van de locatie laat zich als volgt samenvatten: op de locatie wordt één gebouw met appartementen gebouwd met starters en senioren als doelgroep. Het resterende deel van het perceel wordt ingevuld met grondgebonden woningen.